24 tháng 7, 2011

Thơ xướng họa 07.2011

                                                  TRỜI GHEN
                    T rời ghen thi sĩ với giai nhân
                                   Họ vốn chung nhau kiếp nợ nần
                                   Vị trước , ý giàu đau bởi ý
                                   Người sau , thân đẹp khổ vì thân
                                   Vay vay trả trả , qua tròn kiếp
                                   Bắt bắt buông buông , đến mãn phần
                                   Đa sắc đa tài thường lận đận
                                   Luật trời , nhân quả đã cân phân  .

                                                                              GIÁC  LÝ
                                      TRỜI KHÔNG GHEN
                                ( Bài  họa )
                      B ảy nổi ba chìm , cõi thế nhân
                                 Trả vay , vay trả nợ cùng nần
                                 Tài hoa thi sĩ , thương ngòi bút
                                  Bạc mệnh giai nhân , lụy tấm thân
                                 Xã hội bất công đau vạn kiếp
                                 Cuộc đời vô cảm khổ muôn phần
                                 Nay ta xây dựng quê hương mới
                                 Nào phải luật trời sẵn định phân  .

                                                                  LÊ NGỌC THẠC  07.2011
                     

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét