20 tháng 5, 2012

Sáng tác mới 05.2012

                                NHỚ CỤ NGUYỄN QUANG DIÊU
                                                   Một thuở quê hương giặc chiếm rồi 
                                                   Nỗi đau vong quốc dễ nào nguôi                                                                                                             Nam kỳ bờ cõi đành chia cắt                                                  
                                                    Lục tỉnh non sông nỡ đổi dời 
                                                    Đến với Đông Du mong cứu nước         
                                                   Tìm về Quang Phục giúp xây đời
                                                   Tấm gương chí sĩ như sao sáng
                                                    Đồng Tháp kiên trung mãi nhớ Người !

                                                                                                     LÊ NGỌC THẠC 04.2012                                                                              QUA ĐÈO NGANG
                    NHỚ BÀ HUYỆN THANH QUAN

                                                  Tôi đến nơi đây cũng xế tà
                                                       Đèo Ngang nữ sĩ đã từng qua
                                                       Năm nào trăn trở màu cây cỏ
                                                       Thuở ấy bâng khuâng nỗi nước nhà
                                                       Muôn dặm ly hương sao lặng lẽ
                                                       Đôi vần hoài cổ khó phôi pha
                                                       Nay hoa độc lập xanh quê mẹ
                                                       Cho mảnh tình xưa thôi xót xa  ! 

                                                                                                     LÊ NGỌC THẠC 04.2012