29 tháng 4, 2013

Chiếu thơ xướng họa 04.2013

                                  TẢN MẠN GIỌT MƯA


     
    Đ ến hẹn mưa về, nắng vội qua
       Giọt mưa nuôi lớn khúc dân ca
       Đầu hiên mưa thấm nồng hương bưởi
       Cuối bãi mưa giăng tím nụ cà
       Mưa sớm bâng khuâng người rách áo
       Mưa đêm trăn trở khách xa nhà
       Bao chiều tháng bảy mưa Ngâu đổ
       Mưa trắng lòng ai nỗi xót xa !

                                              LÊ NGỌC THẠC
                                                        


          XUÂN QUA  
           (Bài họa)

    V ẫn biết rằng xuân cũng sắp qua
        Chào xuân em phổ điệu hoan ca
        Ta dìu xuân bước xanh màu áo
        Người tiễn xuân đi tím ruộng cà
        Cùng mặc khách, tình xuân đượm ý
        Với trang xuân, bút mực vui nhà
        Xuân yêu xin hẹn ngày tao ngộ
        Nâng đóa xuân nồng khép nỗi xa .

                                    NAM QUÂN
                 ( Phường Rạch Dừa-TP. Vũng Tàu )          
 

22 tháng 4, 2013

Góp bút giao lưu 04.2013

                                                                                       BÊN SONG
  


    X uân vừa qua ngõ nhà ai
       Mà hiu hắt gió đưa mai rụng đầy
       Nghĩ thương cành lộc thơ ngây
       Ngẩn ngơ với bóng trăng gầy bên song .

                            CÚC HƯƠNG
     (PCN.CLB.Thơ Ca Ninh Kiều-TP.Cần Thơ) 
                                           
                                                          

      HƯƠNG XƯA    N ửa đêm thức dậy làm thơ
    Trăng nghiêng nép bóng bên bờ song thưa
    Ngoài vườn hoa cúc nở chưa
    Chừng nghe trong gió hương xưa thoảng về
    Văn chương thi tứ não nề
    Nhớ ai, ai nhớ, hẹn thề với ai
    Trăm năm chưa hết đường dài
    Mà chân đã mỏi tháng ngày đa đoan . 

                                 CÚC HƯƠNG
         (PCN.CLB.Thơ Ca Ninh Kiều-TP.Cần Thơ)         
 

5 tháng 4, 2013

Góp bút giao lưu 04.2013

                                                                                           TÌNH XA    D uyên kia chẳng trọn tái tê lòng
       Xa vắng nghìn thu vẫn nhớ mong
       Mượn gió đưa tin mòn mỏi đợi
       Chong đèn tìm bóng ngậm ngùi trông
       Ngăn chia lối mộng sầu lên mắt
       Gậm nhấm niềm đau lệ cạn dòng
       Đã biết người đi là vĩnh cách
       Đành gom kỷ niệm gởi hư không !
  
                                             THỦY TRIỀU
                                  (Cuối đông Tân Mão 2011)
                                             


   CON NƯỚC
                                 XUÔI DÒNG

       V  ấn vương ánh mắt buổi ban đầu
       Để  xốn xang lòng vạn kiếp sau                        
       Đôi mảnh tình đơn tha thiết hẹn                
       Nửa vành môi thắm ngập ngừng trao       
       Từng khuya bãi quạnh ngân lời gió                 
        Mấy độ trăng gầy dõi bóng sao
       Con nước vẫn xuôi dòng biển cả               
       Thuyền mơ năm ấy lạc phương nào !

                                               THỦY TRIỀU              

                                                ( Hè 2012 )         

3 tháng 4, 2013

Sáng tác mới 04.2013

                          TẢN MẠN GIỌT MƯA
 


Đ ến hẹn mưa về, nắng vội qua
Giọt mưa nuôi lớn khúc dân ca
Đầu hiên mưa thấm nồng hương bưởi
Cuối bãi mưa giăng tím nụ cà
Mưa sớm bâng khuâng người rách áo
Mưa đêm trăn trở khách xa nhà    
Bao chiều tháng bảy mưa Ngâu đ 
Mưa trắng lòng ai nỗi xót xa !                  
                                    LÊ NGỌC THẠC
                                         

MỘT THOÁNG            
                                       NINH KIỀU
           * Kỷ niệm chuyến giao lưu ở TP. Cần Thơ.


     N ước trong, gạo trắng với trăng thanh
     Yêu quá Tây Đô mảnh đất lành !
     Câu hát giao lưu ngời sắc đ
     Vần thơ tri ngđượm màu xanh
     Du thuyền thao thức lời chưa trọn
     Viễn khách bâng khuâng ý chẳng thành
     Một thoáng Ninh Kiều, sao nhớ mãi ?
     Tình ai vương giọt nắng vàng hanh .
                                                LÊ NGỌC THẠC