19 tháng 5, 2013

Góp bút giao lưu 05.2013

                                                                     NGẪM PHẬN MÌNH
 


     Một kiếp phù vân mấy đắng cay
         Xa quê biền biệt tháng năm chày
         Công danh mấy thuở còn dang dở
         Sự nghiệp một thời vẫn trắng tay
         Chén rượu la đà quên phận bạc
         Vần thơ nghiêng ngã mặc hồn say
         Bạn bè trông lại còn bao đứa ?
         Ai nghĩa, ai tình, trời đất hay .

                           TRƯỜNG NAM-BÙI ĐỨC CHIẾN
                             (TP. Biên hòa-Tỉnh Đồng Nai)   
                                                        
        TRÁCH !  C on sáo sang sông biệt góc trời
Bao tình, bao nghĩa đã buông lơi
Lồng son trống vắng chiều thu đến
Gác tía trơ vơ sáng hạ rời
Phụ nghĩa ai xui hồn điếng lặng
Bạc tình người khiến dạ tơi bời
Chữ tình là chữ chi chi nhỉ ?
Mà để cho ta khổ một đời !

        TRƯỜNG NAM-BÙI ĐỨC CHIẾN
         (TP. Biên hòa-Tỉnh Đồng Nai)