23 tháng 12, 2014

Góp bút giao lưu 12.2014

                                                        A   i bảo năm mươi mấy tuổi già
                                             Tôi còn yêu lắm bản tình ca
                                             Bên dòng sông Hậu hiền yên ả            
                                             Yêu dáng em nghiêng đẹp mặn mà
                             
                                           Ai bảo năm mươi mấy tuổi buồn
                                             Tôi còn yêu lắm ánh vầng dương
                                             Yêu sương đọng lá đùa trong nắng 
                                             Yêu tiếng chim thu rộn khắp vườn

                                             Ai bảo năm mươi mấy tuổi tàn
                                             Tôi còn yêu lắm lúc chiều tan
                                             Yêu hoa đầu ngõ cười e ấp
                                             Yêu áng mây xa bạt cuối ngàn

                                              Không phải năm mươi mấy tuổi là...
                                              Ngại gì, ngày tháng dẫu dần qua
                                              Hãy yêu tất cả trong trời đất
                                              Sẽ thấy quanh mình thật ngát hoa.