Tác phẩm

Những bài Đường thi bất hủ:
                               HOÀNG HẠC LÂU
                               Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ
                                                         Thử địa không dư Hoàng hạc lâu
                                                         Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản
                                                         Bạch vân thiên tải không du du
                                                        Tình xuyên lịch lịch Hán Dương thụ
                                                         Phương thảo thê thê Anh Vũ châu
                                                         Nhật mộ hương quan hà xứ thị
                                                         Yên ba giang thượng sử nhân sầu .
                                             THÔI HIỆU 
  LẦU HOÀNG HẠC
 
                                                       Hạc vàng ai cưỡi đi đâu ?
                                                       Mà đây Hoàng hạc riêng lầu còn trơ
                                                       Hạc vàng đi mất từ xưa
                                                       Nghìn năm mây trắng bây giờ còn bay
                                                       Hán Dương sông tạnh cây bày
                                                       Bãi xa Anh Vũ xanh dầy cỏ non
                                                       Quê hương khuất bóng hoàng hôn
                                                       Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai !

                                                                                                             TẢN ĐÀ
                                                                                                        ( Phỏng dịch )       
                                                            LẦU HOÀNG HẠC
                                                           ( Dịch ngược từ câu 8 đến câu 1 )
                                                   Trên sông khói sóng, khách vương sầu
                                                    Khuất dạng quê nhà dạ xót đau
                                                   Anh Vũ cỏ non chồi mới chớm
                                                    Hán Dương cây lớn bóng lồng sâu
                                                    Mây trời lãng đãng trôi đi mãi
                                                    Cánh hạc mịt mờ mất đã lâu
                                                    Hiu quạnh lầu không trơ tuế nguyệt
                                                    Người xưa biền biệt, biết vđâu ?
                                                                
                                                                                             LÊ NGỌC THẠC
                                                                                               ( Phỏng dịch )       

                               TĨNH DẠ TỨ
 
                                                           Sàng tiền minh nguyệt quang
                                                           Nghi thị địa thượng sương
                                                           Cử đầu vọng minh nguyệt
                                                           Đê đầu tư cố hương .
                                                                                 
                                                                                         LÝ BẠCH
                                              XÚC CẢM ĐÊM TRĂNG
   
                                                          Giường khuya trăng chiếu bời bời
                                                          Sương rơi phả đất ngỡ đời chiêm bao
                                                          Ngẩng đầu trăng sáng trên cao
                                                          Cúi đầu ngấn lệ nghẹn ngào … cố hương .
                                                                                       
                                                                                             HẢI ĐÀ
                                                                                        ( Phỏng dịch )
                                         CẢM XÚC TRONG ĐÊM VẮNG
 
                                                      Vầng sáng lung linh chiếu trước giường
                                                      Ngỡ như mặt đất phủ mờ sương
                                                      Ngẩng đầu xao xuyến nhìn trăng tỏ
                                                      Cúi mặt bùi ngùi nhớ cố hương
                                                                                       
                                                                                     LÊ NGỌC THẠC
                                                                                      ( Phỏng dịch )
                       HOÀNG HẠC LÂU TỐNG MẠNH HẠO NHIÊN
                              CHI QUẢNG LĂNG
 
                                                    Cố nhân tây từ Hoàng Hạc lâu
                                                        Yên hoa tam nguyệt há Dương Châu
                                                        Cô phàm viễn ảnh bích không tận
                                                        Duy kiến Trường Giang thiên tế lưu .
                                                              
                                                                                         LÝ BẠCH
                                        TẠI LẦU HOÀNG HẠC
    TIỄN MẠNH HẠO NHIÊN ĐI QUẢNGLĂNG
 
                                                               Bạn từ lầu Hạc lên đường
                                                               Giữa mùa hoa khói Châu Dương xuôi dòng
                                                               Bóng buồm đã khuất lầu không
                                                               Trông theo chỉ thấy dòng sông bên trời .
                                                                             
                                                                                                      NGÔ TẤT TỐ
                                                                                                     ( Phỏng dịch )
                                          TẠI LẦU HOÀNG HẠC
TIỄN MẠNH HẠO NHIÊN ĐI QUẢNG LĂNG
                                                              Bạn từ lầu Hạc đã đi rồi
                                                              Hoa khói Dương Châu phủ khắp nơi
                                                              Đơn độc cánh buồm xa khuất bóng
                                                              Trường Giang mờ mịt chảy bên trời .
                                                                        
                                                                                                     LÊ NGỌC THẠC
                                                                                                         ( Phỏng dịch ) 
ĐĐÔ THÀNH NAM TRANG
 
  Khứ niên kim nhựt thử môn trung
  Nhân diện đào hoa tương ánh hồng
  Nhân diện bất tri hà xứ khứ
  Đào hoa y cựu tiếu đông phong .
                                    
                                        THÔI HỘ   
                                       

  Năm xưa cửa ấy ngày này
  Hoa đào đua nở cho ai thêm hồng
  Nay đào đã quyến gió đông
  Mà sao người đẹp bềnh bồng nơi nao !

                                     TẢN ĐÀ dịch .   
  PHONG KIỀU DẠ BẠC 
 
   

  Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên
  Giang phong ngư hỏa đối sầu miên
  Cô Tô thành ngoại Hàn San Tự
  Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền .

                                          TRƯƠNG KẾ    

  


  Trăng tà, chiếc quạ kêu sương
  Lửa chài, cây bến sầu vương giấc hồ
 Thuyền ai đậu bến Cô Tô
  Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San.

                                          TẢN ĐÀ dịch .

                   
                                                                                            LƯƠNG CHÂU T
         Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi
            Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi
            Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu
            Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi .

                                         VƯƠNG HÀN 
                                        

            Bồ đào, rượu rót chén lưu ly
            Muốn uống, tỳ bà giục ngựa đi
            Bãi cát say nằm, chê cũng mặc
            Xưa nay chinh chiến mấy ai về .

                                    BÙI KHÁNH ĐẢN dịch .    Hai bài xướng họa tiêu biểu trong văn học Việt Nam:

                     TÔN PHU NHÂN QUI THỤC
    C ật ngựa thanh gươm vẹn chữ tòng
    Nghìn thu rạng tiết gái Giang Đông
    Lìa Ngô bịn rịn chòm mây bạc
    Về Hán trau tria mảnh má hồng
    Son phấn thà cam dày gió bụi
    Đá vàng chi để thẹn non sông
    Ai về nhắn với Châu Công Cẩn
    Thà mất lòng anh được bụng chồng .

                                       TÔN THỌ TƯỜNG
                      


TÔN PHU NHÂN QUI THỤC  
                            ( Bài họa )           C ài trâm sửa áo vẹn câu tòng
           Mặt ngả trời chiều biệt cõi Đông
           Ngút tỏa vầng Ngô ùn sắc trắng
           Duyên về đất Thục đượm màu hồng
           Hai vai tơ tóc bền trời đất
           Một gánh cang thường nặng núi sông
           Anh hỡi Tôn Quyền anh có biết
           Trai ngay thờ chúa, gái thờ chồng.
                                                          PHAN VĂN TRỊ 

Thơ Đường luật của Hàn Mặc T:
                                                            ĐÊM KHÔNG NG 

      


     N on sông bốn mặt ngủ mơ màng 
       Thức chỉ mình ta dạ chẳng an 
        Bóng nguyệt leo song sờ sẫm gối 
        Gió thu lọt cửa cọ mài chăn 
        Khóc giùm thân thế hoa rơi lệ 
        Buồn giúp công danh dế dạo đàn 
        Trỗi dậy nôm na vài điệu cũ 
        Năm canh tâm sự vẫn chưa tàn .

                                                HÀN MẶC T 
       
   CHUYẾN ĐÒ NGANG       C hẳng hẹn hò sao gặp gỡ đây?
        Người thì như tỉnh kẻ như say 
        Trong veo làn nước soi đôi mặt 
        Xa tít quê nhà trỏ một tay 
        Tâm sự mới trao bờ đã đến 
         Nỗi niềm chưa cạn khách về ngay 
         Ba sinh duyên nợ âu là thế !
         Một chuyến đò đưa nghĩa một ngày .

                                                     HÀN MẶC TỬ


                                                          
                                                 BUỒN THU     p úng không ra được nửa lời
     Tình thu bi thiết lắm thu ơi !
     Vội vàng cánh nhạn bay đi trớt
     Hiu hắt hơi may thoảng lại rồi 
     Nằm gắng đã không thành mộng được
     Ngâm tràn cho đỡ chút buồn thôi
     Ngàn trùng sương tỏa, cây e lạnh
     Chỉ có thông kia chịu với trời .

                                             HÀN MẶC TỬ       
         

1 nhận xét :

 1. Bài Đề đô thành Nam Trang hay quá.Bài này có đem vào trong vở cải lương Lưu Bình Dương Lễ.
  Khứ niên kim nhựt thử môn trung
  Nhân diện đào hoa tương ánh hồng
  Nhân diện bất tri hà xứ khứ
  Đào hoa y cựu tiếu đông phong .

  Trả lờiXóa