19 tháng 9, 2014

Chiếu thơ xướng họa 09.2014

                                                       CHỜ NHAU         
                            N  gười đã xa rồi, năm lại năm
                                           Thời gian chia nửa mảnh trăng rằm
                                           Vườn xưa thao thức từng canh lụn
                                            Mưa trắng bâng khuâng những giọt thầm
                                            Lối hẹn anh đi ngày xếp bút
                                           Tóc thề em giữ thuở cài trâm
                                            Chờ ai, sắc nắng xanh rêu phủ
                                            Đâu bóng chim trời, cá biệt tăm?!
                                                                   LÊ NGỌC THẠC
                                                           MÃI CHỜ                   
                                            (Bài ha)
                         C  hia tay thoáng chốc ngót mười năm
                                             Nét nguyệt giờ đây đã quá rằm
                                             Cứ mỗi lần xuân về rộn rã
                                             Là bao đêm lệ nhỏ âm thầm
                                             Người còn lận đận cùng danh lợi
                                             Em mãi ngậm ngùi với lược trâm
                                             Bến cũ ngàn năm đò vẫn đợi
                                             Cho dù bóng nhạn mịt mù tăm!
                                                                        BẰNG LĂNG
                                                                        (TP.Biên Hòa-Tỉnh Đồng Nai)
                               

18 tháng 9, 2014

10 tháng 9, 2014

Chiếu thơ xướng họa 09.2014

                                  CHIẾC LÁ
                           á thức trên cành, xuân đã sang
                                            Lung linh phiến lá vẫy đông tàn
                                            Chồi non giục lá soi màu cúc
                                            Lá biếc nghiêng mình điểm sắc lan
                                            Chợt ngắm lá vui, sao rộn rã
                                            Lặng nhìn lá rụng, thoáng miên man
                                            Lá xanh xào xạc reo trong gió
                                            Có chạnh niềm đau xác lá vàng...?!

                                                                                           LÊ NGỌC THẠC  
                     NIỀM LÁ
                           (i họa) 

                                              á hỡi! Bao giờ thu mới sang?
                                             Để ta chăm lá kẻo mau tàn
                                             Trên cành lá xoãi trêu làn nắng
                                             Dưới cội lá choàng ghẹo cánh lan
                                             Nhận lá thuộc bài đêm bất tận
                                             Qua vườn trinh nữ lá mơn man
                                             Chợt heo may đến ru niềm lá
                                             Ôi ngậm ngùi thương lá trở vàng!

                                                                                NAM QUÂN
                                                      (Phường Rạch Dừa-TP. Vũng Tàu)

2 tháng 9, 2014

Đến với thơ hay: Núi đôi của cố thi sĩ Vũ Cao

                                                (Khi xem, bạn nên tắt nhạc nền của blog)