30 tháng 11, 2012

Thơ xướng họa 11.2012

                                                        BÊN MỘ HÀN MẶC TỬ
 
  


     G hềnh Ráng chiều nay vắng bóng thuyền
     Thương người vừa chợp giấc cô miên
      Phù sinh khép lại đời văn bút
      Ảo mộng tan rồi mảnh nợ duyên
      Se sắt trăng gầy hoen lệ máu
      Lắt lay gió thảm buốt rèm hiên
      Trăm năm lỗi hẹn cùng thôn Vỹ
      Lá trúc còn che mặt chữ điền ?!
                     
                                              LÊ NGỌC THẠC
                                                                   
                SÓNG

               (Bài họa) 


            S óng biển từng cơn vỗ mạn thuyền
            Sóng đời cuồn cuộn bủa triền miên
            Sóng tình nghiệt ngã vô vô phận
            Sóng đạo ân cần đắc đắc duyên
            Sóng nghĩa dập dồn mây đỉnh núi
            Sóng nhân dào dạt gió đầu hiên
            Sóng danh mua bán mòn tư cách
            Sóng lợi bon chen thất phước điền .

                                        CÚC HƯƠNG
             ( PCN. CLB. Thơ Ca Ninh Kiều-TP. Cần Thơ )                     

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét