4 tháng 11, 2012

Thơ điếu thi hữu

     KHÓC THI HUYNH GIÁC LÝ    
( Chi hội UNESCO Thơ Đường Cao Lãnh-Đồng Tháp )
 


               Sao vội ? Thi huynh Giác Lý ơi ! 
               Chiều nay thơ đã mất anh rồi
               Đôi vần tuyệt bút tìm đâu nữa    
               Một kiếp phù sinh đến thế thôi  
               Chén rượu đang vui đành lỗi hẹn  
               Con tim chưa mỏi vội quên đời  
               Ngập ngừng lệ nến đau ly biệt 
               Cát bụi người đi nghĩa chẳng vơi !

                                 
                                                      LÊ NGỌC THẠC
                                     

         
                            THI ĐIẾU BÙI HOÀNG 
                                        ( CLB Thơ Ba Tri-Tỉnh Bến Tre )
                                                           Không còn hội ngộ chạm ly bôi
                                                           Tiên, tục mỗi nơi cách trở rồi
                                                           Giấy mực trơ vơ hồn lạnh giá
                                                           Thuyền thơ lơ lửng nẻo xa xôi
                                                           Văn đàn bỗng chốc dòng thê thiết
                                                           Bằng hữu lặng sầu lệ thảm ôi !
                                                           Rượu lạt đôi tuần xin tiễn biệt
                                                           Hồn huynh tự tại được an ngôi !

                                                                                                           NGỌC HỒ
                                                                                         ( TX. Tây Ninh-Tỉnh Tây Ninh )

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét