6 tháng 12, 2012

Thơ xướng họa 12.2012

                                         CHUYỆN XƯA

 
                   
      
           Giai nhân sắc đẹp tựa muôn binh
           Nhiều bậc anh hùng trải chiến chinh
           Vó ngựa nghiêng trời bao kẻ khiếp
           Đường gươm lệch đất lắm người kinh
           Trụ Vương, Hạng Võ : Đôi tay thép
           Đắc Kỷ, Ngu Cơ : Một chữ tình
           Đánh bại vạn quân không hẳn khó
           Làm sao thắng được trái tim mình ?!

                                             LÊ NGỌC THẠC
                     


    NGẪM CHUYỆN XƯA
                    ( Bài họa )

    Ngao ngán lòng người chuyện lửa binh
    Tranh quyền đoạt vị lắm trường chinh
    Tham danh nào kể đời tang tóc
    Hám lợi đâu màng chúng hãi kinh
    Xích Bích chưa tan niềm uất hận
    Mã Lăng còn đó chuyện vong tình
    Trăm năm biết có rồi vay trả
    Nước biếc non xanh tự ghép mình .

                            LÊ QUANG LƯỢNG
            ( PCN. CLB Thơ Ba Tri-Tỉnh Bến Tre )

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét